Sitede Ara

Kriptolu Telsiz Nedir?

Günümüzün hızla dijitalleşen dünyasında, iletişim güvenliği her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bilgi ve veri akışı artmış, Böylelikle bu bilgilerin güvenliği de daha büyük bir sorun haline gelmiştir. İşte bu noktada kriptolu telsiz sistemleri iyi birer seçenek haline gelmiştir. Bu oldukça güvenilir yapıya sahip olan kriptolu telsizlerin çalışma prensibini yakından tanımak ve kriptolu telsiz sistemlerin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, içeriğimize göz atabilirsiniz. Böylelikle kriptolu telsizleri yakından tanımış olursunuz. Hepinize iyi günler dileriz.

Kriptolu Telsiz Sistemleri Nedir?

Kriptolu telsiz sistemleri, iletişimin gizliliğini sağlamak amacıyla şifreleme teknolojileri kullanarak iletişim sağlayan kablosuz iletişim sistemleridir. Bu sistemler daha çok askeri, güvenlik ve istihbarat gibi hassas alanlarda tercih edilmektedir. Temel amacı iletilen bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesini veya anlaşılmasını engellemek olan kriptolu telsizler, iletişim sırasında ses, veri veya görüntü gibi çeşitli bilgilerin şifreleyerek, bilgilerin korunmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda iletişim kanalı üzerinden korunan bilgilerin, sadece alıcının anlayabileceği bir şekle getirir. Böylelikle bilgi güvenliği ve gizliliği sağlanırken aynı zamanda da, dış müdahalelere karşı etkin bir korunmada sağlanmış olunur. 

Hangi Alanlarda Kriptolu Telsiz Kullanılır?

Güvenilir iletişim konusunda iyi bir seçenek haline gelen kriptolu telsiz sistemleri, Askeri ve Savunma alanı olmak üzere pek çok alanda tercih edilmektedir. Bu alanları detaylı şekilde incelemek gerekirse;

 1. Askeri ve Savunma: Özellikle askeri birimler, operasyonel iletişimlerini korumak için kriptolu telsiz sistemlerini kullanırlar. Bu sistemler, askeri personelin taktiksel konuşmalarını ve komuta kontrol bilgilerini güvenli bir şekilde iletmelerini sağlar.
 2. Güvenlik ve İstihbarat: Kriptolu telsizlerin kullanıldığı bir diğer sektörde, Güvenlik  güçleri ve istihbarat birimleridir. Bu alanda kriptolu telsizler,  kritik bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlar. Özellikle terörle mücadele operasyonlarında, güvenlik güçlerinin koordinasyonu için kritik öneme sahiptir.
 3. Acil Durum ve Kurtarma : Kriptolu telsizlerin kullanıldığı alanlardan birisi olan acil durum ve kurtarma, afet durumlarında ve kurtarma operasyonlarında iletişimlerini kesintisiz bir şekilde sağlamak için kriptolu telsiz sistemlerini tercih ederler. Böylece kriptolu telsizler, operasyonların etkin bir şekilde koordine edilmesine ve acil durumlarda hızlı tepki verilmesine olanak tanır.
 4. Hükümet ve Diplomasi: Devlet liderleri, diplomatlar ve hükümet yetkilileri, hassas bilgileri güvenli bir şekilde iletmek için kriptolu telsiz sistemleri tercih ederler. Bu sistemler, diplomatik görüşmelerde ve uluslararası ilişkilerde bilgi gizliliğini sağlar.
 5. Endüstriyel ve Ticari Güvenlik: Kriptolu telsizlerin kullandığı son alanda Büyük endüstriyel tesislerdir. Bu telsizler büyük enerji tesisleri gibi kritik altyapıları korur. Aynı zamanda  tehlikelerle hızlı bir şekilde başa çıkmaya yardımcı olur.

Kriptolu Telsiz Sistemlerinin  Çalışma Prensibi

Kriptolu telsiz sistemlerin çalışma prensibi temelde 4 ana noktaya değinmektedir. Bunlar; Şifreleme, gönderme, alma ve deşifrelemedir. Bahsi geçen bu noktaları detaylı bir şekilde ele almak gerekirse;

 • Şifreleme: İlk olarak İletilecek bilgiler ilk olarak, kripto telsiz sistemlerindeki  şifreleme algoritması ile şifrelenir. Bu sayede bilgilerin anlaşılması zor ve karmaşık bir  hale gelir.
 • Gönderme:  Ardından şifrelenmiş bilgiler, telsiz veya iletişim kanalı üzerinden alıcıya gönderilir. Bu aşamada, potansiyel saldırganlar tarafından veriler  ele geçirilmiş olsa bile, verilerin anlamsız olduğu görülür.
 • Alma:  Daha sonra alıcı, şifrelenmiş verileri alır ve doğru anahtarı kullanarak şifreyi çözer. Böylelikle orijinal bilgiler kolay bir şekilde geri alınmış olur.
 • Deşifreleme: Son olarak da  alıcı, şifrelenmiş bilgileri çözer ve orijinal metni elde eder.  Bu sayede güvenli bir iletişim  sağlanmış olur.

Kriptolu Telsizin Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Kriptolu telsizlerin kullanıcılara sağladığı büyük faydalar vardır. Bu faydalar kriptolu telsizleri daha kullanılabilir bir hale getirmektedir. Bahsi geçen bu faydalar şunlardır;

 • Gizlilik ve Güvenlik: Kriptolu telsiz sistemlerin sağladığı en temel faydalardan biri, iletişimin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu noktada şifreleme teknikleri kullanılarak iletilen bilgiler, yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunur. Böylelikle, hassas bilgiler  dış müdahalelere karşı korunmuş olur. 
 • Veri Bütünlüğü: Kriptolu telsiz sistemlerin sağladığı bir diğer fayda ise, veri bütünlüğünü sağlamaktır. Bunun için kriptolu telsizler iletilen verilerin, gönderilmeden önce değiştirildiğinden ve alındıktan sonra bozulmadığından emin olur.  Böylece, yanlış anlaşılmalar ve bilgi kaybı önlenmiş olur.
 • Gizlilik Koruma: Kriptolu iletişim, kişisel gizliliği de korur. Özellikle hassas bilgilerin paylaşıldığı durumlarda, kriptolu telsiz sistemleri, bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesini önleyerek kişisel gizliliği en üst noktaya taşır.
 • İş Verimliliği: Güvenli iletişim sağlamak, çalışanların daha rahat ve güvenli hissetmelerini sağlar. Bu da iş verimliliğini artırır çünkü çalışanlar, bilgilerin güvenli bir şekilde iletilip alındığına güvenirler ve bu nedenle daha iyi odaklanabilirler.
 • Kritik Altyapıların Korunması: Kriptolu telsiz sistemlerinin sağladığı faydalardan birisi olan kritik altyapıların korunması, oldukça önemli bir konudur. Bunun temel nedeni ise kritik altyapıların, ülkenin ekonomik, sosyal ve askeri işleyişinde temel bir rol oynamasıdır. Bu sayede önemli alanlardaki iletişim güvenliği sağlanarak, güçlü bir savunma hattı oluşturulur.
 • Yasal Uyumluluk: Bazı sektörlerde, özellikle sağlık, finans ve telekomünikasyon gibi, belirli veri koruma standartlarına uymak yasal zorunluluk  gerekliliktir.Bu noktada  Kriptolu iletişim, bu standartlara birebir uyum sağlamaktadır

Kriptolu Telsiz Kullanımı İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Kriptolu telsiz kullanımı için başvuru genellikle belirli prosedürlere tabidir ve kurumunuzun veya organizasyonunuzun yerel yasal düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, kriptolu telsiz kullanımı için aşağıdaki adımlar izlenir.

 1. Yetkili Kurumla İletişim Kurma: İlk adım, kriptolu telsiz kullanımı için yetkili bir kurum veya kuruluşla iletişim kurulmalıdır. Bu kurumlar genellikle telekomünikasyon otoriteleri veya ulusal güvenlik birimleri olabilir.  Bahsi geçen kurum ve kurumlar ile iletişime geçerek kriptolu telsiz sistemleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.
 2. Başvuru Formunu Doldurma: Ardından yetkili kurumun belirlediği başvuru formunu doldurmanız gerekecektir. Bu form genellikle kullanım amacınızı, telsiz sayısını, kullanılacak frekansları ve diğer detayları içerir. Ayrıca, başvuru formunda, kriptolu iletişim için gereken güvenlik protokollerini kabul etmeniz de istenebilir.
 3. Belge ve Kimlik Bilgilerinin Sunulması: Başvuru formunu doldurduktan sonra , kişisel kimlik belgeleri ve işyeri belgeleri gibi gerekli belgeleri de sunmanız  istenebilir. Bu belgeler, başvurunuzun doğruluğunu ve geçerliliğini sağlamak için çok önemlidir. 
 4. Güvenlik Kontrolleri ve Onay: Başvurunuz, güvenlik kontrolleri ve değerlendirmeleri için yetkili kurum veya kuruluş tarafından incelenecektir. Ardından başvurunuzun onaylanması durumunda, kriptolu telsiz kullanımı için gerekli izinler size verilecektir.
 5. Eğitim ve Lisanslama: Son olarak kriptolu telsiz kullanımı için gerekli eğitimleri almanız ve lisanslama sürecini tamamlamanız gerekebilir. Bu durum, telsizleri doğru şekilde kullanmanıza ve iletişim güvenliğininn sağlanmasına  yardımcı olur.

Kriptolu Telsiz Fiyatları

Kriptolu telsiz fiyatları, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörlerin başında da genellikle cihazın özellikleri, markası, kullanım amacı ve ek özellikleri gelmektedir. Ancak atandart analog telsizlerden farklı olarak  kriptolu telsizler, gelişmiş güvenlik özelliklerine ve şifreleme teknolojilerine belirli bir frekansta çalışabilme ayrıcalığına, uzun menzilli iletişim yeteneğine ve dayanıklılık/ su geçirmezlik gibi özelliklere sahiptir. Bu sebeple de fiyatlar biraz daha yüksektir. 

Eğer sizde kriptolu telsiz fiyatları konusunda detaylı bilgi almak  için Denge Telekom ile iletişime geçebilirsiniz.

Güvenli iletişim konusuna kriptolu telsiz arayışındaysanız, Denge Telekom’un kriptolu telsizlerini tercih edebilirsiniz. Böylelikle güvenli ve kesintisiz iletişimi sağlayabilirsiniz.

#BirlikteGeleceğeGüvenle